Dedicated
Zimbra Server

อีเมลเซิร์ฟเวอร์ส่วนตัวที่ตรง
กับความต้องการเฉพาะของคุณ

Zimbra เป็นตัวเลือกที่คุ้มค่าและยืดหยุ่น
เหมาะสำหรับองค์กรที่ต้องการโซลูชัน
อีเมลเซิร์ฟเวอร์ส่วนตัวที่สามารถ
ปรับแต่งได้ตามต้องการ

Dedicated
Zimbra Server

อีเมลเซิร์ฟเวอร์ส่วนตัวที่ตรง
กับความต้องการเฉพาะของคุณ

Zimbra เป็นตัวเลือกที่คุ้มค่าและยืดหยุ่น
เหมาะสำหรับองค์กรที่ต้องการโซลูชัน
อีเมลเซิร์ฟเวอร์ส่วนตัวที่สามารถ
ปรับแต่งได้ตามต้องการ

dedicated

Why choose Dedicated Zimbra Server?

อีเมลเซิร์ฟเวอร์ส่วนตัว คือ ระบบอีเมลออกแบบมาเพื่อรับ ส่งและจัดเก็บข้อความอีเมลโดยเฉพาะ
สำหรับผู้ใช้รายเดียว ไม่ได้ใช้ resource หรือ policy ร่วมกับผู้ใช้บริการรายอื่นเหมาะกับธุรกิจหรือองค์กร
ที่ต้องการระบบอีเมลที่มีความเป็นส่วนตัวสูง แข็งแกร่ง ยืดหยุ่นและปรับขนาดได้

แม้ว่าบริการอีเมลบนระบบคลาวด์จะสะดวกและคุ้มค่า แต่มีข้อจำกัดที่คุณจะต้องอยู่ภายใต้นโยบายกลางของผู้ให้บริการ
ไม่ยืดหยุ่น อีกทั้งอาจมีราคาแพงเมื่อธุรกิจของคุณเติบโตขึ้น เมื่อคุณจำเป็นต้องเพิ่มผู้ใช้หรือพื้นที่เก็บข้อมูลมากขึ้น
อีเมลเซิร์ฟเวอร์ส่วนตัวจึงเป็นตัวเลือกที่คุ้มค่ากว่าในระยะยาว (ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อหัวถูกกว่าบริการคลาวด์เมล)
อีเมลเซิร์ฟเวอร์ส่วนตัว คือ ระบบอีเมลออกแบบมาเพื่อรับ ส่งและจัดเก็บข้อความอีเมลโดยเฉพาะสำหรับผู้ใช้รายเดียว ไม่ได้ใช้ resource หรือ policy ร่วมกับผู้ใช้บริการรายอื่นเหมาะกับธุรกิจหรือองค์กร ที่ต้องการระบบอีเมลที่มีความเป็นส่วนตัวสูง แข็งแกร่ง ยืดหยุ่นและปรับขนาดได้

แม้ว่าบริการอีเมลบนระบบคลาวด์จะสะดวกและคุ้มค่า แต่มีข้อจำกัดที่คุณจะต้องอยู่ภายใต้นโยบายกลางของผู้ให้บริการ ไม่ยืดหยุ่น อีกทั้งอาจมีราคาแพงเมื่อธุรกิจของคุณเติบโตขึ้น เมื่อคุณจำเป็นต้องเพิ่มผู้ใช้หรือพื้นที่เก็บข้อมูลมากขึ้น อีเมลเซิร์ฟเวอร์ส่วนตัวจึงเป็นตัวเลือกที่คุ้มค่ากว่าในระยะยาว (ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อหัวถูกกว่าบริการคลาวด์เมล)

task_altขับเคลื่อนด้วย Zimbra Network Edition รุ่น Professional

task_altระบบปฏิบัติการ Red Hat Enterprise Linux Server

task_altโครงสร้างพื้นฐาน Nutanix Cloud พร้อมระบบสำรองข้อมูล

task_altระบบรักษาความปลอดภัยแบบ Enterprise ครอบคลุมทั้งระบบ

task_altบริการสำหรับผู้ใช้งานรายเดียว ไม่ต้องแชร์กับผู้ใช้บริการรายอื่น

task_altมีความยืดหยุ่นสูง ปรับแต่งให้ตรงตามความต้องการได้อย่างเต็มที่

task_altบริการดูแลและสนับสนุนการใช้งานจากทีมผู้เชี่ยวชาญตลอดเวลา
dedicated-2
task_alt
ขับเคลื่อนด้วย Zimbra Network Edition รุ่น Professional
task_alt
ระบบปฏิบัติการ Red Hat Enterprise Linux Server
task_alt
โครงสร้างพื้นฐาน Nutanix Cloud พร้อมระบบสำรองข้อมูล
task_alt
ระบบรักษาความปลอดภัยแบบ Enterprise ครอบคลุมทั้งระบบ
task_alt
บริการสำหรับผู้ใช้งานรายเดียว ไม่ต้องแชร์กับผู้ใช้บริการรายอื่น
task_alt
มีความยืดหยุ่นสูง ปรับแต่งให้ตรงตามความต้องการได้อย่างเต็มที่
task_alt
บริการดูแลและสนับสนุนการใช้งานจากทีมผู้เชี่ยวชาญตลอดเวลา
dedicated-2

What is Dedicated Zimbra Server?

เปรียบเทียบ อีเมลเซิร์ฟเวอร์ส่วนตัว กับ คลาวด์เมล

รูปแบบบริการ อีเมลเซิร์ฟเวอร์ส่วนตัว คลาวด์เมล
จำนวนผู้ใช้บริการใน 1 ระบบ ผู้ใช้รายเดียว (เฉพาะองค์กรหรือกลุ่มบริษัท) ผู้ใช้หลายราย (แชร์กันหลายองค์กร)
โครงสร้างพื้นฐานของระบบ (CPU, Ram, Disk, IP) สำหรับผู้ใช้รายเดียว (Private Email System) แชร์กับผู้ใช้หลายองค์กร (Multi-tenancy)
รองรับการใช้งานหลายชื่อโดเมน ไม่จำกัดจำนวนชื่อโดเมน จำกัด 1 บริการต่อ 1 ชื่อโดเมน
รองรับจำนวนผู้ใช้งานสูงสุด ไม่จำกัด (ขึ้นอยู่กับการออกแบบ) สุงสุดไม่เกิน 300 บัญชีอีเมล
การเข้าถึงและบริการจัดการ อีเมลเซิร์ฟเวอร์ส่วนตัว คลาวด์เมล
การบริหารจัดการบน Web Admin Console Global Admin (สิทธิ์สูงสุด) บริหารจัดการได้ทั้งระบบ Domain Admin (สิทธิ์พื้นฐาน) จัดการได้เฉพาะบัญชีผู้ใช้งาน
การกำหนดสิทธิ์ Admin ในหลายระดับ dedicated-check dedicated-check
การบริหารจัดการบนโปรโตคอล SSH (CLI) dedicated-check dedicated-none
การกำหนดนโยบายการใช้งาน (COS) dedicated-check dedicated-none
การสร้าง Package สำหรับให้บริการอีเมล dedicated-check dedicated-none
การแชร์ข้อมูลกับโดเมนอื่นในเซิร์ฟเวอร์ (บริษัทลูก) dedicated-check dedicated-none
กำหนดขนาดไฟล์แนบ dedicated-check dedicated-none
กำหนดขนาดไฟล์อัพโหลด dedicated-check dedicated-none
ความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัย อีเมลเซิร์ฟเวอร์ส่วนตัว คลาวด์เมล
ระดับความเป็นส่วนตัว สูงสุด (กำหนดและปรับแต่งได้ตามต้องการ) จำกัด
การกำหนดนโยบายความปลอดภัย มีความยืดหยุ่นสูง ปรับแต่งได้ตามต้องการ จำกัด
นโยบายการกำหนดรหัสผ่าน dedicated-check dedicated-none
การเข้ารหัสการสื่อสาร (SSL/TLS Encryption) SSL ภายใต้ชื่อโดเมนขององค์กร SSL ภายใต้ชื่อโดเมนของผู้ให้บริการ
ลายเซ็นดิจิตอลและการเข้ารหัส (S/MIME) dedicated-checkเฉพาะ NE dedicated-none
Two-Factor Authentication dedicated-checkเฉพาะ NE dedicated-none
ตรวจสอบประวัติอีเมลขาเข้า - Incoming Filtering ตรวจสอบประวัติได้ด้วยตนเอง ตรวจสอบประวัติได้ด้วยตนเอง
ตรวจสอบประวัติอีเมลขาออก -Outgoing Filtering ตรวจสอบประวัติได้ด้วยตนเอง dedicated-none
ตรวจสอบข้อมูล Log ของระบบทั้งหมด ตรวจสอบประวัติได้ด้วยตนเอง dedicated-none
การ Block ไฟล์แนบ dedicated-check dedicated-none
ความยืดหยุ่นของระบบ อีเมลเซิร์ฟเวอร์ส่วนตัว คลาวด์เมล
การตั้งค่าและปรับแต่งระบบ มีความยืดหยุ่นสูง ปรับแต่งระบบได้ตามต้องการ จำกัด ใช้งานได้เท่าที่ผู้ให้บริการกำหนดให้
การขยายขนาด (เพิ่มจำนวนบัญชี หรือ พื้นที่จัดเก็บข้อมูล) มีความยืดหยุ่นสูง เลือกปรับได้ตามต้องการ จำกัด - ปรับตามแพ็คเกจที่ผู้ให้บริการกำหนด
การติดตั้งโมดูลหรือโปรแกรมเสริม dedicated-check dedicated-check
การเชื่อมต่อกับ External Authen (AD/LDAP) dedicated-check dedicated-check
การเชื่อมต่อกับซอฟต์แวร์ภายนอก (Non Secure App) dedicated-check dedicated-check
ติดตั้ง Hybrid ร่วมกับ Google Workspace/ Microsoft 365 dedicated-check dedicated-check
ค่าบริการ อีเมลเซิร์ฟเวอร์ส่วนตัว คลาวด์เมล
ค่าใช้จ่าย จำนวนอีเมลยิ่งมาก ราคาเฉลี่ยต่อบัญชียิ่งถูก จำนวนอีเมลไม่มีผลต่อ ราคาเฉลี่ยต่อบัญชี
Dedicated Zimbra Server FAQs

Frequently asked questions

365 กับ Google Workspace เป็นบริการแบบ SaaS (Software as a Service)
ทำงานอยู่บนโครงสร้างพื้นฐานสำหรับผู้ใช้งานหลาย องค์กร (Multi-tenancy) สิทธิ์สูงสุดในการบริหารจัดการจะอยู่ในระดับของ Domain Admin เท่านั้น การปรับแต่งใดๆ สามารถทำได้ ตามเงื่อนไขของผู้ให้บริการกำหนด

Zimbra เป็นบริการแบบ PaaS (Platform as a Services)
ทำงานอยู่บนโครงสร้างพื้นฐานส่วนตัว มีเฉพาะองค์กรของคุณเท่านั้นที่ ใช้งาน สิทธิ์สูงสุดในการบริหารจัดการจะอยู่ในระดับของ Root มีความยืดหยุ่นสูงกว่า SaaS สามารถปรับแต่งหรือกำหนดนโยบาย การให้บริการได้ตามความต้องการใช้งานของคุณ
(Best Fit Solution)
5 จุดเด่นทีทำให้เราแตกต่างจากผู้ให้บริการรายอื่นในตลาด

1. ผู้ให้บริการที่ได้รับการแต่งตั้งจาก Zimbra (Official Partner)
2. มีความพร้อมในด้านของบุคลากร เครื่องมือและเทคโนโลยีมากกว่า
3. ทีมมีความเข้าใจและมีประสบการณ์ในการให้บริการอีเมล 16 ปี
4. ให้บริการภายใต้วิถีปฏิบัติที่ดีที่สุดของ Zimbra Best Practice
5. ผ่านการรับรองมาตรฐานด้านความปลอดภัยสารสนเทศ ISO/IEC 27001:2013 (ISMS)
ประเด็นในการพิจารณา Hosted หรือ ติดตั้งไว้ในสำนักงาน ขึ้นอยู่กับ

1. นโยบายและความต้องการขององค์กร
2. ความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐานเดิม
3. ข้อจำกัดเรื่องโครงสร้างพื้นฐาน (เช่น ระบบไฟฟ้า)
4. ความพร้อมของบุคลากร (ซื้อบริการสนับสนุนทางเทคนิคจากเราได้)
5. งบประมาณในการขับเคลื่อนระบบ

หากต้องการคำแนะนำเพิ่มเติม โปรดติดต่อฝ่ายขาย
ได้ ทีมของเราจะช่วยดำเนินการย้ายระบบอีเมลพร้อมกับย้ายข้อมูลบน Zimbra Server เดิมมายังระบบใหม่ เพื่อให้คุณสามารถใช้งาน ระบบอีเมลได้อย่างต่อเนื่อง (เราสามารถย้ายข้อมูลเดิมมาได้ทั้งหมด รวมถึงชื่อบัญชีและรหัสผ่านเดิม)
ย้ายมาได้ หลังการย้ายเราจะทำการอัพเกรดให้เป็นเวอร์ชั่นปัจจุบัน
พร้อมกับทำจูนนิ่งประสิทธิภาพและความปลอดภัยให้เป็นไปตามมาตรฐานของ Zimbra
ไม่ต้องกังวล บริการของเราครอบคลุมทั้งหมด เปรียบเหมือนกับเราเป็นเจ้าหน้าที่ไอทีของคุณ ทำหน้าที่รับผิดชอบดูแลเรื่องระบบอีเมลให้กับองค์กรของคุณ
บริการ Zimbra Mail Server เป็นบริการที่มีความยืดหยุ่นสูงมาก เราสามารถออกแบบบริการให้เหมาะสมกับความต้องการใช้งาน
(Best Fit) และสอดคล้องกับงบประมาณ (Budjet) ของคุณได้ ทั้งนี้ พื้นฐานของอัตราค่าบริการจะแปรผันตาม

1. รูปแบบบริการ (Hosted / On-Premise)
2. รูปแบบลิขสิทธิ์การใช้งาน Zimbra (NE/FOSS)
3. จำนวนบัญชีอีเมลที่ใช้งาน
4. โครงสร้างพื้นฐานที่ต้องการใช้งาน (CPU/RAM)
5. ขนาดพื้นที่จัดเก็บข้อมูล (Disk/Storage)

หากคุณสนใจใช้บริการ โปรดติดต่อฝ่ายขายเพื่อให้คำแนะนำและประเมินราคา