Zimbra Professional Services

บริการจากทีมผู้เชี่ยวชาญ

ต้องการคำแนะนำในการสร้างอีเมลเซิร์ฟเวอร์ที่เหมาะสมสำหรับธุรกิจของคุณ
โดยเฉพาะรับคำปรึกษาจากทีมผู้เชี่ยวชาญของเราได้ฟรี

ต้องการคำแนะนำในการสร้างอีเมลเซิร์ฟเวอร์ที่เหมาะสมสำหรับธุรกิจของคุณ โดยเฉพาะรับคำปรึกษาจากทีมผู้เชี่ยวชาญของเราได้ฟรี

professionalservice-1
professionalservice-1
Overview
เซิร์ฟเวอร์ทูเดย์มีทีมผู้เชี่ยวชาญของ Zimbra ให้คำแนะนำและดูแล บริการครอบคลุมตั้งแต่ตรวจสอบระบบ
ติดตั้งและดูแลตลอดการใช้งานของคุณ ให้คุณได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุดจากการใช้งาน Zimbra กับเรา
เซิร์ฟเวอร์ทูเดย์มีทีมผู้เชี่ยวชาญของ Zimbra ให้คำแนะนำและดูแล บริการครอบคลุมตั้งแต่ตรวจสอบระบบ ติดตั้งและดูแลตลอดการใช้งานของคุณ ให้คุณได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุดจากการใช้งาน Zimbra กับเรา
professionalservice-2

ผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการรับรองจาก Zimbra

สนใจนำซอฟต์แวร์ Zimbra ไปใช้งานแต่ขาดบุคลากรหรือกำลังใช้งาน Zimbra แต่พบปัญหาระบบไม่เสถียร สแปมเยอะ แก้ไขปัญหาไม่จบไม่สิ้น

ทีมผู้เชี่ยวชาญของเรายินดีให้คำแนะนำและบริหารจัดการ Zimbra Server แบบครอบคลุม ช่วยคุณประหยัดเวลา ลดข้อจำกัด ลดความเสี่ยงและช่วยคุณ ขับเคลื่อนระบบอีเมลเพื่อให้ เกิดประสิทธิภาพและความปลอดภัยสูงสุด

Site Assessment & Solution Design

รับออกแบบระบบอีเมลรวมถึงการประเมินโครงสร้างระบบตามมาตรฐานและข้อกำหนดของ Zimbra ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพการใช้งานจริง เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและสอดคล้องกับเป้าหมายทางธุรกิจของคุณ
task_alt
ตรวจสอบปัญหาสภาพแวดล้อมปัจจุบันของระบบ
task_alt
กำหนดปัญหาและความต้องการของระบบใหม่
task_alt
ออกแบบโซลูชั่น พร้อมโครงสร้างพื้นฐาน (BOM)
task_alt
จัดทำเอกสาร กำหนดขั้นตอนการเปิดให้บริการ
professionalservice-3
professionalservice-4

Deployment & Configuration

รับติดตั้งระบบอีเมล ปรับจูนประสิทธิภาพและความปลอดภัยของระบบอีเมล
ภายใต้ซอฟต์แวร์ Zimbra เพื่อให้ระบบสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมี ประสิทธิภาพตรงตามข้อกำหนดในขั้นตอนออกแบบระบบของ Zimbra
task_alt
ติดตั้งองค์ประกอบหลักตามข้อกำหนด
task_alt
ติดตั้งองค์ประกอบร่วม เช่น Email Security
task_alt
ติดตั้งระบบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น External Authen
task_alt
ติดตั้งแบบ HA (High Availability Clustering)

Testing
(Functional & Performance)

บริการทดสอบฟังก์ชั่นการทำงานของ Zimbra ตามเอกสารข้อกำหนดของ Zimbra Best Practices พร้อมทั้งปรับจูนทุกองค์ประกอบของระบบเพื่อให้มั่นใจว่าระบบ Zimbra สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
task_alt
ทดสอบ Functional หลักแบบ end-to-end
task_alt
ทดสอบประสิทธิภาพการทำงานของ Zimbra
task_alt
ทดสอบระบบเพื่อป้องกันปัญหาคอขวดของระบบ
task_alt
ปรับจูนระบบให้พร้อมใช้งานก่อนเปิดบริการจริง
professionalservice-5
professionalservice-6

Integration & Data Migration

รับปรับแต่งระบบหรือประยุกต์ใช้งานอีเมล Zimbra ให้ทำงานร่วมกับระบบอีเมลอื่น เช่น Google Workspace หรือ Office365 (หนึ่งชื่อโดเมน 2 ระบบ) รับโอนย้ายข้อมูลอีเมลจากระบบอีเมลเดิมมายัง Zimbra Server
task_alt
ปรับแต่งคอนฟิคของ Zimbra ในขั้นสูง
task_alt
ประยุกต์ใช้ Zimbra ให้ทำงานร่วมกันกับ 3rd Party
task_alt
ประยุกต์ใช้งานระบบ Single Authen
task_alt
โอนย้ายข้อมูลอีเมลจากระบบเดิม มายัง Zimbra
professionalservice-7
professionalservice-7

Audit & Performance Tuning

รับตรวจสอบประเมินโครงสร้างระบบและวินิจฉัยการทำงานของ Zimbra หลังจากที่เปิดใช้งานระบบไปแล้ว รวมถึงการวิเคราะห์ปัญหาหรือคอขวด (Bottleneck) ที่พบในระหว่างการใช้งาน ปรับจูนระบบเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน
task_alt
เก็บข้อมูล Log ของ Zimbra Server
task_alt
ประเมินประสิทธิภาพของ Zimbra Server
task_alt
วิเคราะห์รากปัญหาและกำหนดแนวทางการแก้ไข
task_alt
ปรับจูนระบบเพื่อแก้ไขปัญหา ป้องกันการเกิดซ้ำ